Speculatief Design Project: ‘UITZET 2090’

Gedragen textiel op het waddeneiland Zaankogerland

Oktober 2019-December 2020/Maart 2021 (?)
DOOR DE CORONACRISIS LOOPT DIT PROJECT GROTE VERTRAGING OP
Ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met Waag Textile Lab

Op het fictieve Waddeneiland Zaankogerland bij Koog aan de Zaan (een buitendijks gebied dat door aanslibbing hoger ligt dan de rest van Nederland) zijn bewoners erin geslaagd om een groot deel van hun textiel zelf te produceren. UITZET 2090, een polder science fiction project, is het prototype van een Zaankoger textielcollectie bestaande uit lijfgoed, beddengoed, tafelgoed, badgoed en todden. Het textiel is duurzaam, afvalvrij, milieuvriendelijk en grotendeels op het eiland geproduceerd. Het project gaat over het tonen van prototypes die in 2090 geproduceerd, gedragen en gebruikt worden op Zaankogerland. In samenwerking met TextileLab Amsterdam/Waag verkent kunstenaar Teresa van Twuijver de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de waarden open, eerlijk en inclusief. UITZET 2090 is een staalkaart en stijlkamer van huisgemaakt textiel. Het erfgoed wordt gecombineerd met digitale technologieën. TextileLab Amsterdam/Waag deelt hun expertise op het gebied van duurzame alternatieven voor de mode- en textielindustrie. UITZET 2090 wil de gewone mens informeren en inspireren over nieuwe en potentiele ontwikkelingen in mode en textiel.

Na de klimaatrampen in de jaren dertig van de 21ste eeuw verdween West-Nederland onder het zeewater. Het is het jaar 2090. Op het waddeneiland Zaankogerland doet historicus Stientje Molenaar onderzoek naar kleding en huishoudtextiel na de grote overstroming (‘EDO’ of ‘WTF’, respectievelijk ‘Ergst Denkbare Overstroming’ of ‘Worst Thinkable Flood’).


Het waddeneiland Zaankogerland wordt beschermd door een dijk van hennepzandzakken. Voor de grote klimaatoverstromingen werd hennep op grote schaal in eigen beheer geteeld in de nabijgelegen regio Amsterdam. Hennep is een belangrijke grondstof voor duurzaam textiel.

Kernpunten

I
n 2090 is textiel de kostbaarste persoonlijke bezitting in iemands leven
In 2090 zijn materialen en ontwerpen allemaal gebaseerd op vernieuwen, hergebruiken, opknappen en herbestemmen
In 2090 zijn naaien en technologie nauw met elkaar verweven
In 2090 is het eerste geschenk van elke nieuwe baby een ‘hoopkist’, een kist voor de uitzet, gevuld met vezels en stoffen die minstens 50 jaar gedragen en gebruikt gaan worden

Dit project is een onderzoek naar de productie en verwerking van textiel op het eiland Zaankogerland in het jaar 2090. Het onderzoek omvat materialen, ontwerpen, patronen, digitale fabricage, handgemaakte ambachten en nieuwe manifestaties van thuis en lokaal gemaakte kleding.

***

ENGLISH SUMMARY

Hope Chest 2090

After the climate disasters in the 1930s of the 21st century, the Western part of the Netherlands disappeared under the sea water. It is the year 2090. On the Wadden Island of Zaankogerland, historian Stientje Molenaar is researching clothing and household textiles after the great flood (‘EDO’ or ‘WTF’, meaning Ergst Denkbare Overstroming or Worst Thinkable Flood).

  • In 2090 textiles are the most precious possessions in a person’s life
  • In 2090 materials and designs are all based on renewing, reusing, refurbishing and repurposing
  • In 2090 sewing and engineering are deeply intertwined
  • In 2090 every new baby’s first gift is a hope chest, to be filled with fibers and fabrics to be worn and used for at least 50 years

The project is a research into the production and processing of textiles on the island of Zaankogerland in the year 2090. The research includes materials, designs, patterns, digital fabrication, handmade crafts and new manifestations of local dress.

On the fictional Wadden island of Zaankogerland near Koog aan de Zaan (a Western area that lies higher than the rest of the Netherlands), residents have succeeded in producing a large part of their textiles themselves. Hope Chest 2090, a polder science fiction project, is the prototype of a Zaankoger textile collection consisting of clothing, table linen, kitchen linen, bath linen and rags. These textiles are sustainable, waste-free, environmentally friendly and largely produced on the island. The project is about showing prototypes of these items that in 2090 are produced, worn and used on Zaankogerland. In collaboration with TextileLab Amsterdam/Waag, artist Teresa van Twuijver explores the social and cultural impact of new technologies based on values: open, honest and inclusive. HOPE CHEST 2090 is a sample archive and style room of home-made locally produced textiles. This new heritage is generated with digital technologies. TextileLab Amsterdam/Waag share their expertise in the field of sustainable alternatives for the fashion and textile industry. HOPE CHEST 2090 wants to inform and inspire layman people about new and potential developments in textiles.