Uitzet2090: Zaanse streekdracht na de Ergst Denkbare Overstroming

NL

Welkom in Zaankogerland in 2090, een visie op de toekomst van Nederland na klimaatvernietiging en na de grote overstromingen.

Nederland staat erom bekend onder de zeespiegel te liggen. Maar omdat de zeespiegel snel stijgt, zal Nederland op een dag worden overspoeld door de Noordzee. Als een Europees Atlantis.

Kleine eilanden zullen het enige zijn dat overblijft.

Wat trek je aan als je op zo’n eiland woont, waar je afgesloten bent van de wereldwijde textielindustrie en waar ‘mode’ niet meer bestaat?

Deze speculatieve basiscollectie is gemaakt van eenvoudige, goedkope en tweedehands materialen en van hergebruikte oude kleding.

Futuristische en historische technieken en technologieën worden gecombineerd tot een regionale stijl die mede geïnspireerd is door de folklore van de oorspronkelijke regio, de Zaanstreek.

De toekomst is niet donker. De toekomst is leuk. Want in de toekomst kunnen we de kleding die we dagelijks dragen opnieuw uitvinden en opnieuw vormgeven.

ENG
Welcome to Zaankogerland in 2090, a vision of the future of The Netherlands after climate destruction and after the great floods.

The Netherlands is famous for being below sea level. But with sea levels rising one day The Netherlands will be submerged by the North Sea. Like a European Atlantis.

Small islands will be all that is left.

What to wear when you live on such an island, where you are disconnected from the global textiles industry and where there is no more such a thing as ‘ fashion’?

This speculative capsule wardrobe is made from simple, cheap and secondhand materials, and from repurposed old clothes.

Futuristic and historical techniques and technologies are combined to create a regional style that is also inspired by the folklore of the original region, the Zaanstreek.

The future is not dark. The future is fun. In it we can re-invent and re-imagine the clothes we wear on a daily basis.

LEES MEER/READ MORE