Tussengoed van Zaankogerland

Tussengoed is een laag die letterlijk tussen het ondergoed en het overgoed wordt gedragen. Het belangrijkste element is het rijglijfje of ‘laiffie’, deels of geheel gebalineerd. Tussengoed is het fundament van het beeldbepalende silhouet, inclusief heuprollen (beulingen) en ‘Hollandse’ mutsen.